KONFERENCJA BADAWCZA PARP

Linia kreatywna konferencji

Klient

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Nasze zadanie

Zostaliśmy poproszeni o stworzenie linii kreatywnej dla konferencji IV Konferencji Badawczej PARP.

Realizacja

Lubimy takie projekty, w których udaje nam się przekonać Klienta do zastosowania śmiałych rozwiązań. Tak było i tym razem! Zachowaliśmy przejrzystość i powagę, jednocześnie dodając dużo świeżości poprzez wykorzystanie motywu pikseli.